Menú d'eines

Cercador

21 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Glossari: avaluació competencial

Continguts clau

Continguts que contribueixen en més mesura al desenvolupament de cada competència. En conseqüència, tenen una presència nuclear i prioritària dins les matèries.

Exemples
Àmbit matemàtic
CC2 Raonament proporcional

Àmbit lingüístic
CC19 Pragmàtica: gèneres de text narratius [...]

Àmbit cientificotecnològic
CC15 Fases d’una investigació. Disseny d’un procediment experimental.

>> Torneu al glossari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats