Menú d'eines

Cercador

21 de setembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Glossari: avaluació competencial

Competència bàsica d’àmbit o matèria

Capacitat d’aplicar coneixements i habilitats per resoldre situacions en diferents àmbits o matèries.

Exemples

Àmbit matemàtic
C4 Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes

 
Àmbit lingüístic
C2 Reconèixer els gèneres de text, l'estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l.

>> Torneu al glossari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats