Menú d'eines

Cercador

21 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Glossari: avaluació competencial

Avaluació qualificadora

Avaluació que permet valorar el grau d’assoliment de les competències en moments o fases determinades del procés d’aprenentatge i orientar la presa de decisions. És prescriptiva al final de cada curs.

Exemples

El docent qualifica el grau d’assoliment d’una competència amb no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE) en funció dels indicadors d’avaluació relacionats.

>> Torneu al glossari

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats