Menú d'eines

Cercador

21 de febrer de 2020

Glossari: avaluació competencial

Àmbits transversals

Àmbits que contenen elements transversals que s’han de desenvolupar en el conjunt de les matèries i s’han d’incloure a les programacions.

En són dos: l’àmbit digital, amb 11 competències, i l’àmbit personal i social, amb 4 competències.

Exemples

En les competències 1 i 3 de l’àmbit social s’inclou el contingut clau de l’àmbit digital:

CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament de dades numèriques

>> Torneu al glossari