Menú d'eines

Cercador

24 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Glossari

A

Àmbits associats a les matèries [+]
Àmbits transversals [+]
Avaluació formativa i formadora [+]
Avaluació qualificadora [+]

C

Competència bàsica d’àmbit o matèria [+]
Coneixements i competències [+]
Continguts [+]
Continguts clau [+]
Criteris d’avaluació [+]

D

 Dimensió [+]

G

Gradació de la competència [+]

I

Indicadors d’avaluació [+]
Instrument d’avaluació [+]

M

Matèria [+]

O

Objectius d’aprenentatge [+]
Orientacions metodològiques [+]
Orientacions per a l’avaluació [+] 

P

Programació anual de la matèria [+]
Programació d’aula [+]

S

Seqüència didàctica [+] 

U

Unitat didàctica [+]

Data d'actualitació:27 de novembre de 2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats