Menú d'eines

Cercador

21 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Tauler electrònic

D’acord amb l’article 12.2 del Decret 232/2013, de 15 d’octubre, pel qual es crea la Seu electrònica, el Tauler electrònic (e-TAULER) és el mitjà de publicació de la informació d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per l’Administració de la Generalitat.

 

 >> Accés al Tauler d'anuncis de la Generalitat

 

La publicació al Tauler pot ser de caràcter obligatori, complementari a la publicació en altres mitjans (com per exemple al DOGC o als taulers presencials) o opcional: 
 

Publicació obligatòria

  • Tot el que es publica als taulers d’anuncis presencials dels serveis centrals i dels serveis territorials.
  • Quan una convocatòria de subvenció es tramita electrònicament, es publica la proposta de resolució i la concessió a l’e-TAULER:
    Si la subvenció no es tramita electrònicament es poden fer les notificacions de la proposta de resolució i de concessió de dues maneres:
    - amb notificacions individuals als interessats;
    - mitjançant la publicació als taulers d’anuncis dels serveis centrals i dels serveis territorials del Departament. En aquest cas és obligatòria també la publicació a l’e-TAULER.


Publicació complementària
No cal publicar al Tauler electrònic els actes administratius, anuncis, edictes, convenis o qualsevol altre document dels quals una norma n'exigeixi la publicació al Diari Oficial. Per tant, si es publica, tindrà caràcter complementari a la publicació del DOGC i ambdues s'hauran fer de de forma simultània.
 

Publicació opcional
Una publicació en el Tauler electrònic té caràcter opcional quan es pengen anuncis d’actuacions previstes, avisos, informació sobre textos normatius en procés d’elaboració, projectes que se sotmeten a participació ciutadana i qualsevol altra informació d’interès general que és competència del Departament.
  

Data d'actualització:11 de juliol de 2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats