Menú d'eines

Cercador

18 d'octubre de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Proves per als alumnes

CalendariEl Departament d'Ensenyament convoca periòdicament les proves d'accés que permeten acreditar unes aptituds mínimes per tal d'accedir posteriorment a uns estudis, i les proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d'uns estudis determinats. A més, també es convoca la prova externa per a l'obtenció del títol de baccalauréat per als alumnes que han cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

Així mateix, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu organtiza cada any les proves d'avaluació diagnòstica i les proves d'avaluació de final d'etapa.

Les dates que consten en aquest calendari són les que estan vigents fins a la data de publicació en el DOGC de la resolució de la convocatòria de cada curs.

 

Proves d'accés 

 

Formació professional, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius (prova general) 

Ensenyaments Publicació al DOGC Inscripció Realització Qualificacions definitives
Formació professional. Grau mitjà  08/01/2018
 
del 13 al 22 de març de 2018 9 de maig de 2018 a partir del 28 de maig de 2018
Formació professional. Grau superior del 13 al 22 de març de 2018 16 i 17 de maig de 2018 a partir del 5 de juny de 2018
Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà (convocatòria ordinària) del 13 al 22 de març de 2018 9 i 10 de maig de 2018 a partir del 28 de maig de 2018
Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà (convocatòria extraordinària) del 4 al 8 de juny de 2018 20 de juny de 2018 no més tard del 2 de juliol de 2018
Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà (convocatòria setembre) del 3 al 7 de setembre de 2018 19 de setembre de 2018 a partir del 28 de setembre de 2018
Arts plàstiques i disseny. Grau superior (convocatòria ordinària) del 13 al 22 de març de 2018 16 i 17 de maig de 2018 a partir del 5 de juny de 2018
Arts plàstiques i disseny. Grau superior (convocatòria extraordinària) del 4 al 8 de juny de 2018 21 de juny de 2018 no més tard del 2 de juliol de 2018
Arts plàstiques i disseny. Grau superior (convocatòria setembre) del 3 al 7 de setembre de 2018 19 de setembre de 2018 a partir del 28 de setembre de 2018
Ensenyaments esportius. Grau mitjà (prova general) del 13 al 22 de març de 2018 9 de maig de 2018 a partir del 28 de maig de 2018
Ensenyaments esportius. Grau superior (prova general - maig) del 13 al 22 de març de 2018 16 de maig de 2018 a partir del 5 de juny de 2018
 
Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova general) 08/01/2018 aquestes proves les organitza el Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran

 

 

 

Ensenyaments esportius (prova específica)

Esports Publicació al DOGC Inscripció Realització Qualificacions definitives
Ensenyaments esportius d'Era Val d'Aran (prova específica)  14/12/2017 Primer nivell d'excursionisme i segon nivell de muntanya mitjana: del 5 al 29 de març de 2018 i del 20 d'agost al 7 de setembre de 2018

Segon nivell de descens de barrancs: del 20 d'agost al 7 de setembre de 2018

Especialitats d'esports d'hivern: del 12 de febrer al 2 de març de 2018 i del 12 de novembre al 5 de desembre de 2018

Primer nivell de futbol: del 20 d'agost al 7 de setembre de 2018
  
aquestes proves les organitza el Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran
     
Alta muntanya, espeleologia i esquí de fons 07/09/2017 de l'1 al 15 de desembre de 2017 entre el 12 de gener i el 9 de febrer de 2018 7 dies a partir de la publicació dels resultats provisionals
Atletisme, busseig esportiu, descens de barrancs, escalada, esgrima i muntanya mitjana del 8 al 27 de maig de 2018 entre el 8 i el 29 de juny de 2018
Basquet, futbol, futbol sala, handbol, piragüisme, salvament i socorrisme Primer període: del 8 al 27 de maig de 2018 entre el 8 i el 29 de juny de 2018
Segon període: del 3 al 12 de setembre de 2018 entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre de 2018
Esquí alpí i surf de neu Primer període: de l'1 al 15 de desembre de 2017 entre el 12 de gener i el 9 de febrer de 2018
Segon període: del 2 al 15 de febrer de 2018 entre el 5 i el 23 de març de 2018
Hípica (cicle inicial i cicle final) Primer període: del 2 al 15 de febrer de 2018 entre el 5 i el 23 de març de 2018
Segon període: del 3 al 12 de setembre de 2018 entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre de 2018
Hípica (grau superior),
piragüisme en aigües braves (cicle final) i piragüisme recreatiu guia en aigües braves (cicle final)
del 3 al 12 de setembre de 2018 entre el 22 de setembre i el 6 d'octubre de 2018
Excursionisme i vela amb aparell fix i aparell lliure (cicle inicial) Primer període: de l'1 al 15 de desembre de 2017 entre el 12 de gener i el 9 de febrer de 2018
Segon període: del 8 al 27 de maig de 2018 entre el 8 i el 29 de juny de 2018

 

 Ensenyaments professionals de música i dansa, ensenyaments artístics superiors, circ i teatre

Ensenyaments Publicació al DOGC Inscripció Realització Qualificacions definitives
Ensenyaments professionals de música i dansa  05/03/2018 del 4 al 16 d'abril de 2018 música
centres integrats: 11 de maig de 2018
conservatoris i centres autoritzats: 22 de maig de 2018
abans del 8 de juny de 2018
dansa: a partir del 26 d'abril de 2018 abans 12 de juny de 2018
 
Ensenyaments artístics superiors (per a aspirants que no tenen el requisit acadèmic)  16/03/2017
 
del 3 d'abril (a les 9 h) fins al 18 d'abril de 2017 17 de maig de 2017 a partir de l'1 de juny de 2017
Ensenyaments artístics superiors (prova específica d'accés) entre el 3 d'abril i el 2 de juny de 2017 a determinar pel centre
     
Animació en circ (prova específica) 27/02/2018 del 16 d'abril al 5 de juny de 2018 entre el 13 i el 29 de juny de 2018 21 de setembre de 2018
     
Tècniques d'actuació teatral (prova específica)  27/02/2018 del 16 d'abril al 5 de juny de 2018 entre el 13 i el 29 de juny de 2018 21 de setembre de 2018

 

Proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats

 

Títols i certificats Publicació al DOGC Inscripció Realització Qualificacions definitives
Títols de formació professional 21/07/2017  del 9 al 23 d'octubre de 2017
 
Proves tècniques: de l'11 al 13 de desembre de 2017 a partir del 9 de gener de 2018
Proves úniques:de l'11 de desembre de 2017 al 19 de gener de 2018 a partir del 31 de gener de 2018
Proves pràctiques: del 17 al 22 de gener de 2018
Crèdit o mòdul de síntesi i/o mòdul de projecte: del 12 al 15 de febrer de 2018 a partir del 26 de febrer de 2018
     
Certificats d'anglès dels nivells intermedi, avançat i C1  29/09/2017 del 27 de novembre a l'1 de desembre de 2017 Prova escrita: 16 de febrer de 2018 
Prova d'expressió i interacció oral: convocatòria personal
9 de març de 2018
Certificats de diversos idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1 del 5 al 9 de març de 2018 Prova escrita: segons llengua i nivell
Prova d'expressió i interacció oral: convocatòria personal
29 de juny de 2018
     
Certificat de formació instrumental - Primera convocatòria 01/12/2017 del 4 al 8 de gener de 2018 1 de febrer de 2018 a partir del 28 de febrer de 2018
Certificat de formació instrumental - Segona convocatòria del 21 al 23 de febrer de 2018 5 d’abril de 2018 a partir del 17 de maig de 2018
Graduat en educació secundària obligatòria (majors de 18 anys) - Primera convocatòria del 8 al 12 de gener de 2018 1 i 2 de febrer de 2018 a partir del 28 de febrer 2018
Graduat en educació secundària obligatòria (majors de 18 anys) - Segona convocatòria del 23 al 28 de febrer de 2018 5 i 6 d'abril de 2018 a partir del 17 de maig de 2018
     
Graduat en educació secundària obligatòria (alumnes que no l'han obtingut en finalitzar l'etapa)  10/12/2009

de l'1 al 14de febrer de 2017

durant el mes de març a determinar pel centre

 

Proves d'avaluació censal

 

Proves d'avaluació censal Publicació al DOGC Accés a l'aplicació Realització Informes 
Avaluació de quart d'ESO 20/10/2016 del 13 al 24 de novembre de 2017 6 i 7 de febrer de 2018 a partir del 25 de setembre de 2018
Avaluació diagnòstica d'educació primària (tercer curs) -- a partir del 12 de febrer de 2018 del 5 al 16 de març de 2018 del 9 d’abril al 7 de maig de 2018
Avaluació de sisè d'educació primària 16/02/2018 del 12 al 23 de febrer de 2018 8, 9 i 10 de maig de 2018 primera quinzena d'octubre de 2018

Proves externes

 

Proves externes
Publicació de la convocatòria
Inscripció Realització Expedició de certificats
Prova externa per obtenir el títol de baccalauréat 28/02/2017 fins al 8 de març de 2017 6, 8, 9 i 10 de maig de 2017 fins al 2 de juny de 2017

 

Data d'actualització: 13/09/2018

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats