Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Qualificació mitjana de l'ESO - 14/03/2019

ESO

Per determinar la qualificació dels alumnes que cursen 4rt d'ESO al sistema educatiu espanyol i només per participar en la preinscripció a cicles de grau mitjà de batxillerat cal distingir dues situacions:

  • Per als que han cursat 1r, 2n i/o 3r d’ESO en el sistema educatiu espanyol, la mitjana és el resultat de calcular la qualificació mitjana d’aquests cursos (sempre que s'hagin cursat en el sistema educatiu espanyol).
  • Per als alumnes que han cursat l’equivalent a aquests tres cursos en un sistema educatiu estranger la nota per preinscriure's ´ha de ser un 5.

Tota la informació i la casuística està recollida en el Document guia per calcular la qualificació mitjana als efectes d’incorporació a un cicle formatiu de grau mitjà i batxillerat (data d'actualització: 14 de marc de 2019)

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats