Menú d'eines

Cercador

20 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Novetats relatives a les sol·licituds de subvencions - 14/07/2017

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions es faran per via electrònica, en el marc del que estableix l'article 43.2. de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El formulari de sol·licitud estarà disponible al web del Departament d’Ensenyament i a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya. Quan s'hagi emplenat, s’haurà de presentar electrònicament des d'aquest mateix web.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat titular del centre o el representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent emès per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a vàlida per identificar la ciutadania i les entitats davant de les administracions públiques catalanes. La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

Els centres podran fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de l'apartat La meva carpeta de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

Aquest canvi en la tramitació respon al procés d’implementació d’un nou sistema d’informació que la Generalitat de Catalunya està portant a terme, en el marc del desenvolupament de l’Administració electrònica, que permetrà la gestió de la tramitació de les subvencions d’una manera unificada.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats