Menú d'eines

Cercador

27 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Nota informativa sobre les sol·licituds fora de termini - 18/06/2018

Preinscripció

Ja ha finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció als cicles formatius de formació professional. Per atendre els alumnes que, per diferent circumstàncies, no han presentat sol·licitud de preinscripció en el seu moment, però que ara (fora de termini) demanen accedir a aquests ensenyaments, cal tenir en compte les orientacions següents:

1. Cal registrar les sol·licituds d’admissió que es presentin; si queden places vacants, s’han d’oferir als sol·licitants per estricte ordre de presentació (vegeu punt següent). Per a poder matricular aquests alumnes caldrà gestionar les corresponents altes de sol·licituds d’admissió a GEDAC (al mòdul d'admissió del curs 2018-2019).

2. Per a l’assignació de les places vacants, segons el grau, s’ha d’actuar de la manera següent:

Cicles formatius de grau mitjà: cal esperar a la publicació de la llista d'admesos de la segona fase d'admissió, prevista per al dia 12 de setembre. Cal recordar que en aquesta segona fase només poden participar les persones que van presentar sol·licitud de preinscripció i no van obtenir plaça i també les que van obtenir plaça i no es van matricular.

Cicles formatius de grau superior: cal fer la gestió de la llista d'espera, si és que n'hi ha, de manera prèvia a la tramitació de qualsevol nova alta. Una vegada exhaurida la llista d'espera, les places vacants que quedin es podran oferir a les persones que les hagin demanat.

3. Cal recordar que si, acabat el procés, encara queden vacants, el centre ha d'admetre matrícula parcial.

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats