Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Nota informativa sobre les absències en el lloc de treball el 3 d’octubre de 2017 - 07/11/2017

En relació amb les absències en el lloc de treball del 3 d’octubre, el Govern, en data 10 d'octubre de 2017, ha acordat el següent:

  1. Considerar justificades les absències del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, que tenen caràcter de recuperables.
     
  2. El personal d'administració i tècnic i el personal laboral sotmès al VI Conveni únic han de recuperar el temps d'absència total o parcial, preferentment un cop finalitzada la jornada diària habitual, en el termini màxim de 4 mesos.
     
  3. Pel que fa a la resta de col·lectius, els òrgans competents en matèria de recursos humans fixaran els termes i les condicions en els àmbits respectius, si escau. En concret, amb relació al personal dels centres i serveis educatius, la direcció ha d’estar en condicions de poder certificar la recuperació de l'horari de tot el personal del centre (docent i no docent) que estigui afectat, en finalitzar el període de 4 mesos. Amb aquesta finalitat, caldria poder justificar, si escau, les dates i les activitats amb què s’ha produït la recuperació de l'horari.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats