Menú d'eines

Cercador

19 de juny de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Nomenaments i cessaments al DOGC - 13/06/2018

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC el 13 de juny de 2018

Resolució ENS/1190/2018, d'11 de juny, per la qual es delega la presidència del Consell Escolar de Catalunya en la senyora Anna Simó i Castelló.

Resolució ENS/1189/2018, d'11 de juny, per la qual es nomena el president del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona. 

 

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC l'11 de juny de 2018

Resolució ENS/1158/2018, de 5 de juny, de revocació de la delegació de la presidència del Consell Escolar de Catalunya efectuada per la Resolució ENS/448/2016.

Resolució ENS/1159/2018, de 5 de juny, per la qual es delega la presidència del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Decret 63/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Joan Mateo i Andrés com a secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament.

Decret 64/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Martí Barberà i Montserrat com a director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.

Decret 65/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Miquel Mateo García com a director general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d'Ensenyament.

Decret 66/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Antoni Massegú i Calveras com a director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament.

Decret 67/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Carme Ortoll Grifols com a directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Ensenyament.

Decret 68/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Rosa Maria Artigal i Valls com a directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament.

Decret 69/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Maria Dolores Salgado Ygarza com a directora de Serveis del Departament d'Ensenyament.

Decret 70/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Carles Martínez Quiroga com a secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament.

Decret 71/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Ramon Simon Campà com a director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.

Decret 72/2018, de 7 de juny, de nomenament de la senyora Pilar Contreras Llanas com a directora general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d'Ensenyament.

Decret 73/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Josep González Cambray com a director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament.

Decret 74/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Josep Vallcorba Cot com a director general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament.

Decret 75/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Joan Lluís Espinós Espinós com a director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament.

Decret 76/2018, de 7 de juny, de nomenament de la senyora Eva Ladrón Olivares com a directora de Serveis del Departament d'Ensenyament.

Acord GOV/3/2018, de 7 de juny, de cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya.

Resolució ENS/1160/2018, de 5 de juny, de cessament del senyor Lluís Baulenas i Cases com a president del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona. 

 

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC el 6 de juny de 2018

Resolució ENS/1146/2018, de 5 de juny, de nomenament del senyor Eduard Illa i Massuet com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1147/2018, de 5 de juny, de nomenament de la senyora Gavina Garcia Bonilla com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1148/2018, de 5 de juny, de nomenament de la senyora Maria Neus Fornells i Macià com a cap del Gabinet del Conseller del Departament d'Ensenyament.

 

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC el 4 de juny de 2018

Decret 15/2018, de 2 de juny, de cessament del senyor Lluís Baulenas i Cases com a secretari general del Departament d'Ensenyament.

Decret 16/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena la senyora Núria Cuenca León secretària general del Departament d'Ensenyament.

 

Nomenaments publicats al DOGC l'1 de juny de 2018

Decret 3/2018, de 29 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats