Menú d'eines

Cercador

21 d'agost de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Nomenaments i cessaments al DOGC - 27/07/2018

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC el 26 de juliol de 2018

Acord GOV/62/2018, de 24 de juliol, de cessament i nomenament de membres del Consell Català de Formació Professional.

 

Cessaments publicats al DOGC el 23 de juliol de 2018

Resolució PDA/1717/2018, de 18 de juliol, de cessament de la senyora Montserrat Pastor Mesanza com a advocada en cap de la Unitat Departamental del Gabinet Jurídic al Departament d'Ensenyament

 

Nomenaments publicats al DOGC el 19 de juliol de 2018

Acord GOV/51/2018, de 17 de juliol, de nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya. 

 

Nomenaments publicats al DOGC el 18 de juliol de 2018

RESOLUCIÓ ENS/1671/2018, de 13 de juliol, per la qual es nomena el president del Consell Escolar Territorial de Tarragona. 

 

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC el 12 de juliol de 2018

Acord GOV/41/2018, de 10 de juliol, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya. 

 

Nomenaments publicats al DOGC el 5 de juliol de 2018

DECRET 137/2018, de 3 de juliol, de nomenament de la senyora Maria del Mar Camacho Martí com a directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Ensenyament. 

 

Nomenaments publicats al DOGC el 4 de juliol de 2018

Resolució ENS/1483/2018, de 27 de juny, per la qual es nomena el president del Consell Escolar Territorial al Baix Llobregat.

Resolució ENS/1484/2018, de 27 de juny, per la qual es nomena el president del Consell Escolar Territorial a Girona.

Resolució ENS/1485/2018, de 27 de juny, per la qual es nomena el president del Consell Escolar Territorial a Lleida.

Resolució ENS/1486/2018, de 27 de juny, per la qual es nomena el president del Consell Escolar Territorial al Maresme - Vallès Oriental.

Resolució ENS/1487/2018, de 27 de juny, per la qual es nomena el president del Consell Escolar Territorial al Vallès Occidental.

Resolució ENS/1488/2018, de 27 de juny, per la qual es nomena la presidenta del Consell Escolar Territorial a Barcelona Comarques.

Resolució ENS/1489/2018, de 27 de juny, per la qual es nomena la presidenta del Consell Escolar Territorial a la Catalunya Central.

Resolució ENS/1490/2018, de 27 de juny, per la qual es nomena la presidenta del Consell Escolar Territorial a les Terres de l'Ebre. 

 

Cessaments publicats al DOGC el 29 de juny de 2018

Resolució ENS/1423/2018, de 26 de juny, de cessament del senyor Javier Eduardo Corominas Frigola com a responsable d'assessorament, coordinació i desenvolupament d'actuacions estratègiques del Departament d'Ensenyament. 

 

Nomenaments publicats al DOGC el 28 de juny de 2018

Decret 128/2018, de 26 de juny, pel qual es nomena el senyor Fabian Mohedano i Morales president del Consell Català de Formació Professional.  

 

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC el 21 de juny de 2018

Acord GOV/14/2018, de 19 de juny, de cessament i nomenament de membres del Consell Escolar de Catalunya. 

Decret 115/2018, de 19 de juny, de cessament del senyor Jordi Ficapal Mestres com a president del Consell Català de Formació Professional.

 

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC el 20 de juny de 2018

Resolució ENS/1279/2018, de 18 de juny, per la qual es nomena la senyora Clara Lobo Baquer cap de l'Oficina de Protocol del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1306/2018, de 18 de juny, per la qual es nomena la senyora Maria Vidal Amoròs assessora en l'aplicació del Pla Departamental del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1307/2018, de 18 de juny, per la qual es nomena el senyor Arnau Albert Generó assessor en matèria de seguiment i comunicació en l'àmbit de l'ensenyament del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1308/2018, de 18 de juny, per la qual es nomena el senyor Juan Mateo Andrés assessor del conseller d'Ensenyament en matèria de Polítiques Educatives Comparades del Departament d'Ensenyament.

 

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC el 13 de juny de 2018

Resolució ENS/1190/2018, d'11 de juny, per la qual es delega la presidència del Consell Escolar de Catalunya en la senyora Anna Simó i Castelló.

Resolució ENS/1189/2018, d'11 de juny, per la qual es nomena el president del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona. 

 

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC l'11 de juny de 2018

Resolució ENS/1158/2018, de 5 de juny, de revocació de la delegació de la presidència del Consell Escolar de Catalunya efectuada per la Resolució ENS/448/2016.

Resolució ENS/1159/2018, de 5 de juny, per la qual es delega la presidència del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

Decret 63/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Joan Mateo i Andrés com a secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament.

Decret 64/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Martí Barberà i Montserrat com a director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.

Decret 65/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Miquel Mateo García com a director general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d'Ensenyament.

Decret 66/2018, de 7 de juny, de cessament del senyor Antoni Massegú i Calveras com a director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament.

Decret 67/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Carme Ortoll Grifols com a directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Ensenyament.

Decret 68/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Rosa Maria Artigal i Valls com a directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament.

Decret 69/2018, de 7 de juny, de cessament de la senyora Maria Dolores Salgado Ygarza com a directora de Serveis del Departament d'Ensenyament.

Decret 70/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Carles Martínez Quiroga com a secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament.

Decret 71/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Ramon Simon Campà com a director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament.

Decret 72/2018, de 7 de juny, de nomenament de la senyora Pilar Contreras Llanas com a directora general de Centres Concertats i Centres Privats del Departament d'Ensenyament.

Decret 73/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Josep González Cambray com a director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament.

Decret 74/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Josep Vallcorba Cot com a director general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament.

Decret 75/2018, de 7 de juny, de nomenament del senyor Joan Lluís Espinós Espinós com a director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament.

Decret 76/2018, de 7 de juny, de nomenament de la senyora Eva Ladrón Olivares com a directora de Serveis del Departament d'Ensenyament.

Acord GOV/3/2018, de 7 de juny, de cessament i nomenament d'un membre del Consell Escolar de Catalunya.

Resolució ENS/1160/2018, de 5 de juny, de cessament del senyor Lluís Baulenas i Cases com a president del Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona. 

 

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC el 6 de juny de 2018

Resolució ENS/1146/2018, de 5 de juny, de nomenament del senyor Eduard Illa i Massuet com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1147/2018, de 5 de juny, de nomenament de la senyora Gavina Garcia Bonilla com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/1148/2018, de 5 de juny, de nomenament de la senyora Maria Neus Fornells i Macià com a cap del Gabinet del Conseller del Departament d'Ensenyament.

 

Nomenaments i cessaments publicats al DOGC el 4 de juny de 2018

Decret 15/2018, de 2 de juny, de cessament del senyor Lluís Baulenas i Cases com a secretari general del Departament d'Ensenyament.

Decret 16/2018, de 2 de juny, pel qual es nomena la senyora Núria Cuenca León secretària general del Departament d'Ensenyament.

 

Nomenaments publicats al DOGC l'1 de juny de 2018

Decret 3/2018, de 29 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats