Menú d'eines

Cercador

25 de febrer de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Modificacions en el Decret d'admissió de l'alumnat - 07/02/2019

En data 7 de febrer s'ha publicat el Decret 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics. La novetat és que s'eliminen els criteris de prioritat complementaris següents:

  • Que l'alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
  • Que el pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals.

Aquesta modificació afecta l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria i el batxillerat.

 

Informació relacionada

Previsió de calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció

El Govern modifica el Decret d'admissió d'alumnat per afavorir la igualtat en l'accés al sistema educatiu
 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats