Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - setembre - octubre - 21/10/2015

Disposicions publicades 21 d'octubre de 2015

Resolució ENS/2294/2015, de 8 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a l'encàrrec de gestió del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya per a la gestió i foment de la participació de les empreses en la formació professional.

Resolució ENS/2300/2015, de 14 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2015-2016, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

 

Disposicions publicades el 9 d'octubre de 2015

Decret 220/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'automatització i robòtica industrial.

 

Disposicions publicades el 8 d'octubre de 2015

Decret 219/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de manteniment electrònic.

Decret 221/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lació i moblament.

 

Disposicions publicades el 5 d'octubre de 2015

Resolució ENS/2162/2015, de 23 de setembre, de supressió i modificació de la composició de zones escolars rurals.

 

Disposicions publicades l'1 d'octubre de 2015

Decret 215/2015, de 29 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural.

Ordre ENS/302/2015, de 16 de setembre, per la qual es dóna publicitat del programa Erasmus+ i de la convocatòria corresponent a l'any 2015, i s'adapta el marc general que regeix les convocatòries europees a Catalunya per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament.

 

Disposicions publicades el 30 de setembre de 2015

Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

 

Disposicions publicades el 22 de setembre de 2015

Resolució ENS/2067/2015, de 9 de setembre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà de règim especial de diverses especialitats.

 

Disposicions publicades el 25 de setembre de 2015

Decret 210/2015, de 22 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de direcció de serveis en restauració.

Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre, de creació del Registre d'alumnes i del fitxer de dades de caràcter personal associat.

Resolució ENS/2096/2015, de 14 de setembre, per la qual es crea el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2015-2016.

Resolució ENS/2097/2015, de 9 de setembre, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius que imparteixen ensenyaments professionals o de règim especial per ser inclosos, a partir del curs 2015-2016, en el Projecte de qualitat i millora contínua.

 

Disposicions publicades el 21 de setembre de 2015

Resolució ENS/2052/2015, de 10 de setembre, per la qual s'autoritza centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2015-2016.

 

Disposicions publicades el 18 de setembre de 2015

RESOLUCIÓ ENS/2049/2015, de 10 de setembre, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.

 

Disposicions publicades el 17 de setembre de 2015

Decret 199/2015, de 15 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d'aplicacions web.

Decret 200/2015, de 15 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions frigorífiques i de climatització.

 

Disposicions publicades el 14 de setembre de 2015

Decret 195/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'energies renovables.

 

Disposicions publicades el 10 de setembre de 2015

Decret 196/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de so per a audiovisuals i espectacles.

Decret 197/2015, de 8 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'il·luminació, captació i tractament d'imatge.

Resolució ENS/1999/2015, de 2 de setembre, per la qual es fa pública la relació de l'alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2014-2015.

Resolució ENS/2000/2015, de 3 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2015-2016.

Resolució ENS/2001/2015, de 3 de setembre, per la qual es traslladen diversos centres educatius públics.

 

Disposicions publicades el 9 de setembre de 2015

Resolució ENS/1987/2015, d'1 de setembre, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2015.

 

Disposicions publicades el 7 de setembre de 2015

Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per la qual s'estableix el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals.

 

Disposicions publicades el 3 de setembre de 2015

Decret 192/2015, d'1 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics.

Decret 193/2015, d'1 de setembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'obres d'interior, decoració i rehabilitació.

 

Disposicions publicades l'1 de setembre de 2015

Resolució ENS/1962/2015, de 24 d'agost, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce - LCI Barcelona.

Resolució ENS/1963/2015, de 24 d'agost, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música del centre educatiu privat d'ensenyaments artístics superiors de música Jam Session.

Resolució ENS/1964/2015, de 24 d'agost, per la qual s'aprova el pla d'estudis de l'especialitat de Pedagogia dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música del centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors de música Taller de Músics.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats