Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - març-abril - 27/04/2017

Disposicions publicades al DOGC el 27 d'abril de 2017

Resolució ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 d'abril de 2017

Resolució ENS/876/2017, de 19 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2016-2017. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 d'abril de 2017

Resolució ENS/783/2017, de 10 d'abril, per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2017-2018 per als ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics.

Resolució ENS/782/2017, de 10 d'abril, de modificació de la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 d'abril de 2017

Ordre ENS/57/2017, de 31 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions.

Ordre ENS/58/2017, de 30 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 10 d'abril de 2017

Ordre ENS/52/2017, de 24 de març, per la qual es convoca la quarta edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, corresponent a l'any 2017.

Ordre ENS/53/2017, de 29 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de cultius aqüícoles. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 d'abril de 2017

Resolució ENS/713/2017, de 28 de març, per la qual s'obre el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir programes de formació i inserció en el curs 2017-2018.

Ordre ENS/50/2017, de 30 de març, per la qual s'aprova la relació de temes que s'afegeixen a la part B del temari de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació. 

Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 d'abril de 2017

Resolució ENS/702/2017, de 28 de març, per la qual es dona publicitat al Conveni interadministratiu de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i el Departament d'Empresa i Coneixement, per a la gestió de les beques i ajuts a l'estudi corresponents al curs acadèmic 2016–2017. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 d'abril de 2017

Ordre ENS/48/2017, de 28 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'administració i finances.

Resolució ENS/686/2017, de 27 de març, per la qual s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius privats concertats d'educació especial interessats a formar part del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE). 

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 d'abril de 2017

Resolució ENS/688/2017, de 28 de març, per la qual es dona publicitat al protocol de coordinació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i la Comunitat Autònoma d'Aragó per al desenvolupament d'accions coordinades en matèria d'educació.

Resolució ENS/689/2017, de 24 de març, per la qual s'implanten i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics.

 

Disposicions publicades al DOGC el 31 de març de 2017

Resolució ENS/660/2017, de 27 de març, per la qual es dona publicitat a una segona relació de convenis de col·laboració subscrits pel Departament d'Ensenyament els anys 2014 i 2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 30 de març de 2017

Resolució ENS/643/2017, de 22 de març, per la qual es convoquen proves lliures, adreçades a alumnes d'ensenyament secundari escolaritzats en centres educatius de Catalunya que segueixen una actuació experimental de col·laboració amb escoles oficials d'idiomes, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes, corresponents al curs 2016-2017.

Resolució ENS/652/2017, de 14 de març, per la qual es dona publicitat de l'inici d'activitat d'un centre educatiu privat que imparteix el títol de la Generalitat de Tècnic o Tècnica Superior en Tècniques d'Actuació Teatral.

Resolució ENS/653/2017, de 21 de març, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a diversos centres educatius públics.

 

Disposicions publicades al DOGC el 24 de març de 2017

Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.

 

Disposicions publicades al DOGC el 23 de març de 2017

Resolució ENS/578/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a Lleida, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/579/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a Tarragona als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/581/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de març de 2017

Resolució ENS/561/2017, de 14 de març, per la qual s'aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 de març de 2017

Resolució ENS/544/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/545/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/546/2017, de 14 de març, per la qual es dona publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2016-2017, duen a terme formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial.

Resolució ENS/547/2017, de 13 de març, de publicitat dels centres que durant el curs 2016-2017 imparteixen el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà i de grau superior i el curs de preparació a les proves d'accés als cicles de grau superior.

Resolució ENS/548/2017, de 13 de març, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Català de Formació Professional.

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de març de 2017

Resolució ENS/526/2017, de 7 de març, per la qual es dona publicitat a convenis de col·laboració subscrits pel Departament d'Ensenyament els anys 2014 i 2015.

Resolució ENS/529/2017, de 8 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius que condueixen a l'obtenció de les titulacions oficials de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i a les formacions esportives de nivells 1 i 3, corresponents a l'any 2017, de la Val d'Aran.

Resolució ENS/530/2017, de 6 de març, per la qual es traslladen diversos centres educatius públics.

 

Disposicions publicades al DOGC el 17 de març de 2017

Resolució ENS/513/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials al Baix Llobregat, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/514/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/515/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials al Vallès Occidental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

Resolució ENS/516/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a Girona, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 de març de 2017

Resolució ENS/503/2017, de 8 de març, per la qual s'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors.

Resolució ENS/504/2017, de 8 de març, per la qual es convoquen les proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, corresponents al curs 2017-2018.

 

Disposicions publicades al DOGC el 8 de març de 2017

Resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2017-2018.

Resolució ENS/407/2017, de 28 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2017-2018.

Correcció d'errades a la Resolució ENS/289/2017, de 16 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1840/2011, de 21 de juliol, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7315, de 23.2.2017).

 

Disposicions publicades al DOGC el 2 de març de 2017

Ordre ENS/30/2017, de 23 de febrer, per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu.

Resolució ENS/365/2017, de 21 de febrer, per la qual es fa públic un conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Balaguer per a la creació de l'Oficina municipal d'escolarització.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats