Menú d'eines

Cercador

23 de setembre de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - 21/09/2018

Disposicions publicades al DOGC el 21 de setembre de 2018

Resolució ENS/2109/2018, de 12 de setembre, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional en els ensenyaments professionals a partir del curs 2018-2019. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 14 de setembre de 2018

Resolució ENS/2006/2018, de 6 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.  

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 de setembre de 2018

Correcció d'errades a la Resolució ENS/1392/2018, de 19 de juny, de la convocatòria per al reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials respecte del cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil.

Correcció d'errades a l'Ordre ENS/101/2018, de 27 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i Publicitat. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 de setembre de 2018

Resolució ENS/2035/2018, de 29 d'agost, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a un centre educatiu públic.

Resolució ENS/2036/2018, de 29 d'agost, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2018-2019, per a l'obtenció dels certificats dels nivells B1, B2 i C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

Resolució ENS/2037/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 de setembre de 2018

Resolució ENS/1999/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació ActivaFP, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2000/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'assessorament professional a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2001/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa de foment i suport de l'emprenedoria en els ensenyaments professionals, a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2002/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2018-2019.

Resolució ENS/2003/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018-2019.

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats