Menú d'eines

Cercador

20 d'abril de 2018


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - 19/04/2018

Disposicions publicades al DOGC el 19 d'abril de 2018

Resolució ENS/746/2018, de 12 d'abril, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 358013).

Resolució ENS/747/2018, de 12 d'abril, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2017-2018 (ref. BDNS 365461).

 

Disposicions publicades al DOGC el 18 d'abril de 2018

Ordre ENS/40/2018, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a la convocatòria corresponent a l'any 2018 del programa Erasmus+ i s'informa de les especificitats derivades de la participació dels centres de Catalunya en aquest programa.

Resolució ENS/727/2018, d'11 d'abril, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües”, per a l'edició 2017-2020.

Resolució ENS/728/2018, d'11 d'abril, per la qual es dona publicitat als centres educatius seleccionats per participar en el programa d'innovació pedagògica "Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries" per a l'edició 2017-2020. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 d'abril de 2018

Resolució ENS/617/2018, de 27 de març, per la qual es dona publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament durant l'any 2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 d'abril de 2018

Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats