Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - gener-febrer - 28/02/2017

Disposicions publicades al DOGC el 28 de febrer de 2017

Resolució ENS/349/2017, de 22 de febrer, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials.

Resolució ENS/350/2017, de 2 de febrer, per la qual es fa pública la concessió de la tercera edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, corresponent a l'any 2016.

 

Disposicions publicades al DOGC el 23 de febrer de 2017

Resolució ENS/287/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Francès d'Espanya, per implantar el Diploma d'Estudis en Llengua Francesa (DELF) escolar, per a l'any 2016.

Resolució ENS/288/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Italià de Cultura de Barcelona per a la realització de diverses activitats de formació en llengua italiana i de difusió de la llengua i la cultura, per a professorat i alumnat no universitari durant l'any 2016.

Resolució ENS/289/2017, de 16 de febrer, per la qual es modifica la Resolució ENS/1840/2011, de 21 de juliol, de delegació de competències de la persona titular de la Secretaria General del Departament d'Ensenyament.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de febrer de 2017

Ordre ENS/22/2017, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat del programa Erasmus+ i de la convocatòria corresponent a l'any 2017, i s'adapta el marc general que regeix les convocatòries europees del programa Erasmus+ a Catalunya per a les accions que són competència del Departament d'Ensenyament.

 

Disposicions publicades al DOGC el 21 de febrer de 2017

Resolució ENS/249/2017, de 9 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau mitjà del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica d'animació en circ, corresponent al curs 2017-2018.

Resolució ENS/250/2017, de 9 de febrer, per la qual es convoca la prova específica d'accés al cicle formatiu de grau superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponent al curs 2017-2018.

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 de febrer de 2017

Ordre ENS/18/2017, de 8 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 de febrer de 2017

Resolució ENS/182/2017, de 3 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2017.

 

Disposicions publicades al DOGC el 8 de febrer de 2017

Ordre ENS/15/2017, de 31 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal.

 

Disposicions publicades al DOGC el 7 de febrer de 2017

Resolució ENS/136/2017, d'1 de febrer, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social.

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 de febrer de 2017

Resolució ENS/118/2017, de 30 de gener, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial.

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 de febrer de 2017

Decret 8/2017, de 31 de gener, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic superior en arts del circ, i se n'estableix el currículum.

Resolució ENS/111/2017, de 26 de gener, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de sisè curs de l'educació primària i es convoca la prova per al curs 2016-2017.

 

Disposicions publicades al DOGC l'1 de febrer de 2017

Resolució ENS/99/2017, de 25 de gener, per la qual s'obre convocatòria pública per a la concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Català de Formació Professional.

Resolució ENS/100/2017, de 25 de gener, per la qual es declara aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

 

Disposicions publicades al DOGC el 27 de gener de 2017

Resolució ENS/68/2017, de 17 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Institut Francès d'Espanya per a la realització de diverses activitats de formació en llengua francesa i de difusió de la llengua i la cultura francesa per a professorat no universitari i alumnat a Catalunya, per a l'any 2016.

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 de gener de 2017

Resolució ENS/69/2017, de 16 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) per promoure i impulsar el cicle formatiu de grau mitjà d'emergències sanitàries, i la qualificació professional del personal treballador, en el sector sanitari.

Resolució ENS/70/2017, de 17 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de col·laboració entre l'Administració de Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i la Comunitat francesa de Bèlgica en matèria d'educació i formació professionals.

RESOLUCIÓ ENS/67/2017, de 17 de gener, per la qual s'adapten diversos nomenaments a l'estructura del Departament d'Ensenyament.

 

Disposicions publicades al DOGC el 25 de gener de 2017

Resolució ENS/59/2017, de 13 de gener, per la qual s'implanten, es traslladen i se suprimeixen ensenyaments en diversos centres educatius públics.

 

Disposicions publicades al DOGC el 20 de gener de 2017

Decret 5/2017, de 17 de gener, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés, per incloure-hi diverses especialitats i potenciar diferents perfils dins de cada especialitat.

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 de gener de 2017

Ordre ENS/1/2017, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de beques de col·laboració en l'àmbit de les actuacions del Consell Català de Formació Professional.

 

Disposicions publicades al DOGC el 13 de gener de 2017

Ordre ENS/3/2017, de 9 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'impressió gràfica.

 

Disposicions publicades al DOGC el 12 de gener de 2017

Resolució ENS/6/2017, de 3 de gener, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a diversos centres educatius públics.

 

Disposicions publicades al DOGC el 9 de gener de 2017

Resolució ENS/3000/2016, de 19 de desembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats