Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior - 04/07/2016

El curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà continuarà impartint-se sense cap modificació. En canvi, el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior continuarà impartint-se, amb tres modificacions derivades de la nova normativa d'admissió, que són les següents:

 • Denominació
  L'actual denominació "curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior" se substitueix per la següent: "curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior".
   
 • Destinataris
  S'amplien els destinataris que poden accedir al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior: a més dels alumnes que tinguin el títol de tècnic o tècnica, com a novetat, també hi podran accedir les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà dels ensenyaments de formació professional.
  Per al curs 2016-2017, només podran participar en el període ordinari de preinscripció els alumnes que tinguin el títol de tècnic o tècnica; els que encara estiguin cursant el cicle formatiu de grau mitjà podran tenir accés a les places vacants del curs que hagin quedat, un cop finalitzat el procés ordinari abans esmentat.
   
 • Efectes
  La superació de les matèries d'aquest curs tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau superior per al curs 2017-2018: es tindrà prioritat en els procediments d'admissió, d’acord amb la normativa vigent en el moment d'aplicar-los.


Normativa
Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats