Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Denominació de les mesures d'atenció a la diversitat - 20/11/2017

DOIGC

El nou Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, modifica la denominació de les mesures referents a l’atenció a la diversitat que es publiquen als Documents d'organització i gestió del centre, en concret al document "Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO", de la manera següent:

- Les mesures generals passen a ser universals.
- Les mesures específiques passen a ser addicionals .
- Les mesures extraordinàries passen a ser intensives .

 

Normativa 

Documents d'organització i gestió del centre

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats