Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Administració electrònica - Tramesa de documentació - 10/07/2018

Tal com preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, la tramesa de la documentació s’ha de fer, sempre per mitjans electrònics. Excepcionalment i només quan sigui estrictament necessari, es podrà trametre en suport paper. Per tant quan els centres han de trametre documentació al Departament fruit d’un tràmit administratiu s’ha de fer per mitjans electrònics.

  • Els centres de titularitat municipal, per mitjà de la tramesa genèrica del Portal EACAT. En el cas de que no hi tinguin accés han de sol·licitar-ho a l’òrgan competent de l’ens a qui pertanyen (ajuntament, diputació, etc.)
  • Els centres de titularitat privada, per mitjà de la petició genèrica de la Seu electrònica.

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats