Menú d'eines

Cercador

22 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Tasques de fi de curs: novetats en la gestió - 15/03/2019

Amb l’objectiu de treballar amb la dada única, s’especifiquen al RALC (Registre d’alumnes de Catalunya) les dades que són consumides per diversos procediments amb alt impacte, i cada vegada per més aplicacions, per la qual cosa és molt important que qualsevol dada que s’especifiqui al RALC ha d'estar prèviament verificada.

D’aquests procediments i aplicacions, cal destacar-ne els següents:

  1. Preinscripció electrònica
  2. Intercanvi de dades amb l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU)
  3. Tramitació de títols (RTA)

 

 

Preinscripció electrònica

Enguany s'afegeixen, als cicles de formació professional de grau superior, els cicles de grau mitjà i el batxillerat. En aquest procediment de preinscripció es consulta la nota d’accés, entre d’altres, al RALC. Per aquest motiu, cal que els centres especifiqueu prèviament al RALC les dades acadèmiques de l’ESO, del batxillerat i dels cicles formatius.

Especificació de les dades acadèmiques de l’ESO

L’aplicació de la preinscripció electrònica per al curs 2019-2020 als cicles de formació professional de grau mitjà i al batxillerat carregarà la nota d’accés que consti al RALC. 

Amb aquesta finalitat, cal introduir-la al RALC a partir de la segona quinzena de maig:

1. La qualificació mitjana dels tres primers cursos de l’ESO dels alumnes que estiguin cursant 4t d’ESO el curs 2018-2019. Consulteu com calcular-la.

2. Les qualificacions finals de l’etapa de l’ESO dels alumnes que hagin obtingut el títol del curs 2017-2018 en endavant.

Especificació de les dades acadèmiques del batxillerat

El curs passat es va carregar al RALC la nota final de batxillerat i la data de finalització dels estudis dels alumnes que es van presentar a les PAU durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018.

Enguany, cal especificar al RALC la nota final de batxillerat dels alumnes que obtinguin el títol el curs 2018-2019. Com a novetat, també cal indicar la convocatòria i si l’alumne ha obtingut matrícula d’honor. 

Especificació de les dades acadèmiques dels cicles de formació professional i dels cicles d’arts plàstiques i disseny

El procediment per especificar les qualificacions finals dels cicles (grau mitjà i grau superior) serà molt similar al que es va portar a terme el curs passat per especificar les qualificacions finals dels cicles dels cursos 2016-2017 i 2017-2018.

Informació i suport

  • A l'apartat del RALC del Portal es publicaran els materials de suport, els terminis i tota la informació necessària.
  • Formació no presencial per al personal de secretaria de centres amb ensenyaments sostinguts amb fons públics (preinscripció electrònica de grau mitjà, grau superior i batxillerat). Informarem de les dates.

Compleció de les dades acadèmiques de cursos anteriors

Si el curs passat no vau completar les dades acadèmiques del batxillerat i dels cicles de formació professional de grau mitjà i de grau superior dels cursos 2016-2017 i 2017-2018, és molt important que ho feu al més aviat possible, per evitar l’acumulació de feina. A partir del 14 de maig podreu especificar també les dades acadèmiques dels cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior.

 

 

Intercanvi de dades amb l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU)

El Departament d’Educació i el Departament d’Empresa i Economia han acordat que, a partir d’aquest curs acadèmic, serà el Departament d’Educació qui facilitarà a l’OAU les qualificacions dels ensenyaments de batxillerat, la convocatòria i la matrícula d’honor.

Properament publicarem instruccions per introduir les qualificacions d'aquests ensenyaments al RALC.
Així mateix, per tal de garantir la qualitat de les dades, és molt important que reviseu les dades identificatives de l’alumne i de la matrícula actual, atès que el director o directora del centre és el responsable de la integritat de les dades del Registre d'alumnes de Catalunya (RALC). En concret les dades referents a:

a) Noms i cognoms
b) Data de naixement
c) Sexe
d) Número i tipus de document d’identificació
e) El nivell i la modalitat, en el cas de la matrícula de batxillerat, han de correspondre al que està cursant l'alumne.

De cara als propers cursos, s’està treballant conjuntament perquè també es pugui dur a terme l’intercanvi de qualificacions per als cicles de formació professional de grau superior i els cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny.

 

 

Tramitació de títols 

L’aplicació de títols (RTA) recupera, del RALC, les matrícules i les notes finals dels ensenyaments de batxillerat i cicles formatius, per expedir el títol corresponent de l’alumne. Enguany també ho recuperarà dels alumnes que obtinguin el títol de l’ESO el curs 2018-2019.

Per tant, és un requisit previ imprescindible que les matrícules dels alumnes i les notes obtingudes es registrin correctament al RALC.

 

 

Informació i suport

Informació i guies del RALC

Registre de dades acadèmiques

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats