Menú d'eines

Cercador

26 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - setembre - desembre - 17/12/2014

Disposicions publicades al DOGC el 17 de desembre de 2014

Ordre ENS/357/2014, de 5 de desembre, de convocatòria de subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social, durant el curs acadèmic 2013-2014.

Resolució ENS/2807/2014, de 5 de desembre, per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar.

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 de desembre de 2014

Resolució ENS/2799/2014, de 25 de novembre, per la qual es fa pública la concessió dels Premis del Consell Català de Formació Professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional corresponents a l'any 2014.

 

Disposicions publicades al DOGC el 12 de desembre de 2014

Ordre ENS/354/2014, de 5 de desembre, de creació del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa.

Ordre ENS/355/2014, de 5 de desembre, d'integració dels centres de recursos pedagògics de la comarca del Baix Camp.

Ordre ENS/356/2014, de 5 de desembre, de creació d'un fitxer de dades de caràcter personal que gestiona el Departament d'Ensenyament.

 

Disposicions publicades al DOGC el 11 de desembre de 2014

Resolució ENS/2764/2014, de 3 de desembre, per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 10 de desembre de 2014

Ordre ENS/351/2014, de 3 de desembre, per la qual s'amplia la dotació pressupostària destinada a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2014-2015.

Resolució ENS/2763/2014, de 5 de desembre, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament.

 

Disposicions publicades al DOGC el 26 de novembre de 2014

Resolució ENS/2618/2014, de 18 de novembre, de modificació de la Resolució ENS/2384/2014, de 16 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2014-2015, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C-1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

Resolució ENS/2620/2014, de 13 de novembre, de modificació de la Resolució ENS/2337/2014, de 14 d'octubre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.

 

Disposicions publicades al DOGC el 24 de novembre de 2014

Resolució ENS/2599/2014, de 28 d'octubre, per la qual s'aprova la disminució del nombre d'unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

RESOLUCIÓ ENS/2601/2014, de 23 d'octubre, per la qual s'aprova la disminució del nombre d'unitats concertades del centre privat Jaume Balmes, de l'Hospitalet de Llobregat.

 

Disposicions publicades al DOGC el 14 de novembre de 2014

Ordre ENS/333/2014, de 10 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, i s'obre la convocatòria pública per al curs 2014-2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 31 d'octubre de 2014

Resolució ENS/2401/2014, de 17 d'octubre, per la qual es dóna publicitat a diverses subvencions concedides pel Departament d'Ensenyament durant l'any 2013.

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 d'octubre de 2014

Resolució ENS/2384/2014, de 16 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2014-2015, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi, avançat i nivell C-1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

 

Disposicions publicades al DOGC el 27 d'octubre de 2014
Resolució ENS/2360/2014, de 16 d'octubre, de modificació de la Resolució ENS/2063/2014, de 3 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i els de competència digital per al curs 2014-2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 23 d'octubre de 2014

Resolució ENS/2337/2014, de 14 d'octubre, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 d'octubre de 2014

Resolució ENS/2331/2014, de 6 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1478/2014, de 20 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/1029/2014, de 7 de maig, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments postobligatoris.

 

Disposicions publicades al DOGC el 16 d'octubre de 2014

Resolució ENS/2264/2014, de 30 de setembre, per la qual es modifiquen els concerts educatius de diversos centres privats d'educació especial.

 

Disposicions publicades al DOGC el 14 d'octubre de 2014

Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 d'octubre de 2014

Resolució ENS/2184/2014, de 26 de setembre, per la qual s'estableix el procediment per completar els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny que s'extingeixen, regulats per la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 de setembre de 2014

Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

 

Disposicions publicades al DOGC el 19 de setembre de 2014

Ordre ENS/280/2014, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per al foment de la certificació del sistema de gestió de la qualitat als centres educatius privats concertats que imparteixin formació professional inicial a Catalunya, i s'obre la convocatòria pública per a l'any 2014.

 

Disposicions publicades al DOGC el 15 de setembre de 2014

Resolució ENS/2063/2014, de 3 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació de persones adultes de titularitat pública que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i els de competència digital per al curs 2014-2015.

 

Disposicions publicades al DOGC el 10 de setembre de 2014

Resolució ENS/2050/2014, de 4 de setembre, per la qual es resol la convocatòria pública de subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

 

Disposicions publicades al DOGC el 4 de setembre de 2014

Resolució ENS/2017/2014, de 25 d'agost, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2014.

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 de setembre de 2014

Resolució ENS/2005/2014, de 25 d'agost, per la qual es resol la convocatòria per a la selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa InnovaFP a partir del curs 2014-2015.

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats