Menú d'eines

Cercador

13 de novembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Disposicions normatives d'Ensenyament al DOGC - juliol - agost - 29/08/2014

Disposicions publicades al DOGC el 29 d'agost de 2014


Acord GOV/119/2014, de 26 d'agost, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa

 

Disposicions publicades al DOGC el 7 d'agost de 2014

Resolució ENS/1876/2014, d'1 d'agost, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2014-2015.

Resolució ENS/1877/2014, d'1 d'agost, per la qual es fa pública la relació de l'alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2013-2014.

 

Disposicions publicades al DOGC el 6 d'agost de 2014

Ordre ENS/247/2014, de 31 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ENS/66/2014, de 12 de març, per la qual s'aproven les bases específiques d'un programa de subvenció per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d'Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides.

Ordre ENS/248/2014, de 30 de juliol, per la qual se suprimeix l'extensió de Centre de Recursos Pedagògics de Ripollet i s'estableix l'àmbit territorial d'actuació del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental VI.

Resolució ENS/1865/2014, de 24 de juliol, per la qual s'aprova la disminució del nombre d'unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de segon cicle.

 

Disposicions publicades al DOGC el 5 d'agost de 2014

Resolució ENS/1850/2014, de 30 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1831/2013, de 26 d'agost, del procediment de preinscripció i matrícula als centres públics per a la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a aquelles persones que no poden realitzar els estudis de màster i que disposen d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, i sobre el calendari del procediment.

Resolució ENS/1851/2014, de 28 de juliol, per la qual s'implanten i se suprimeixen ensenyaments de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny en l'Escola d'Art Municipal de Terrassa.

 

Disposicions publicades al DOGC l'1 d'agost de 2014

Resolució ENS/1828/2014, de 22 de juliol, per la qual s'adapta el concert educatiu del centre privat Jaume Viladoms, de Sabadell, a la segregació autoritzada per la Resolució ENS/1512/2014, de 19 de juny.

Resolució ENS/1829/2014, de 24 de juliol, per la qual es dóna publicitat de la concessió de les beques i ajuts a l'estudi per al curs acadèmic 2012-2013. 

 

Disposicions publicades al DOGC el 30 de juliol de 2014

Resolució ENS/1790/2014, de 23 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial, per incorporar la matèria optativa de llengua i cultura occitanes.

 

Disposicions publicades al DOGC el 29 de juliol de 2014

Resolució ENS/1786/2014, de 21 de juliol, de les instruccions per a la compleció dels programes de qualificació professional inicial.

 

Disposicions publicades al DOGC el 24 de juliol de 2014

Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

 

Disposicions publicades al DOGC el 22 de juliol de 2014

Ordre ENS/222/2014, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament d'activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris, realitzades durant l'any 2013.

Resolució ENS/1702/2014, de 14 de juliol, per la qual es dóna publicitat al Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i la Fundació Escola d'Administració d'Empreses per contribuir al sistema d'ajuts per a llibres de text i altre material escolar per a l'alumnat en situació socioeconòmica desfavorable.

 

Disposicions publicades la DOGC el 16 de juliol de 2014

Resolució ENS/1652/2014, de 26 de juny, per la qual s'autoritza la modificació de l'autorització del centre educatiu privat estranger The International School of Catalunya, de la Garriga, que imparteix ensenyaments d'acord amb el sistema educatiu britànic.

Resolució ENS/1654/2014, de 9 de juliol, d'autorització a determinats centres educatius per impartir el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat.

 

Disposicions publicades la DOGC el 9 de juliol de 2014

Resolució ENS/1547/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior d'art dramàtic de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre.

Resolució ENS/1548/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de dansa del Centre Superior de Dansa de l'Institut del Teatre.

Resolució ENS/1549/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques.

Resolució ENS/1550/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de conservació i restauració de béns culturals de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Resolució ENS/1551/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música del Centre Autoritzat de Grau Superior de Música, Liceu.

Resolució ENS/1552/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música del centre Taller de Músics.

Resolució ENS/1553/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce.

Resolució ENS/1554/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música de l'Escola Superior de Música de Catalunya.

Resolució ENS/1555/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de disseny de l'Escola Superior de Disseny IED.

Resolució ENS/1556/2014, de 23 de juny, per la qual s'aprova el pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior d'art dramàtic del centre autoritzat d'ensenyaments artístics superiors d'art dramàtic Eòlia.

Resolució ENS/1585/2014, de 2 de juliol, per la qual es modifica el coeficient aplicable a la qualificació obtinguda en el curs de preparació i en la formació de les proves d'accés als cicles formatius.

 

Disposicions publicades al DOGC el 3 de juliol de 2014

Decret 95/2014, d'1 de juliol, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.

 

Disposicions publicades al DOGC el 2 de juliol de 2014

Resolució ENS/1510/2014, d'11 de juny, dels criteris de permanència en els ensenyaments artístics conduents a títol superior.

 

Disposicions publicades al DOGC l'1 de juliol de 2014

Resolució ENS/1490/2014, de 23 de juny, per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2014-2015, es dóna publicitat dels centres de formació de persones adultes que la imparteixen i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats