Menú d'eines

Cercador

13 de novembre de 2019


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Publicades al DOGC disposicions normatives referents a Ensenyament - 17/10/2013

Resolució ENS/2113/2013, de 3 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució ENS/1307/2013, de 10 de juny, per la qual s'eleva a definitiva la Resolució ENS/948/2013, de 23 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació i modificació dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments postobligatoris.

Resolució ENS/2116/2013, de 7 d'octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2013-2014, per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes.

 

 

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats