Menú d'eines

Cercador

26 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Premis extraordinaris de batxillerat i reconeixement de centres - 03/09/2012

Resolució ENS/1688/2012, de 10 d'agost, per la qual es fa pública la relació de l'alumnat premiat en la convocatòria de concessió dels premis extraordinaris de batxillerat del curs 2011-2012.

Resolució ENS/1689/2012, de 23 d'agost, per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2012-2013.

Resolució ENS/1694/2012, de 30 de juliol, per la qual s'aprova i es fa pública la relació de centres educatius sostinguts amb fons públics seleccionats com a centres formadors d'estudiants en pràctiques dels graus de mestre d'educació infantil i d'educació primària, i del màster de professorat d'educació secundària i batxillerat, formació professional i d'ensenyaments de règim especial, corresponent a la convocatòria de l'any 2012.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats