Menú d'eines

Cercador

26 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Comunicació per impartir els cursos d’accés als cicles de grau mitjà i superior - 10/07/2012

El Departament d’Ensenyament implanta per al curs 2012- 2013 el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.

Els centres que tenen autoritzat l’ensenyament d’educació secundària obligatòria poden impartir els curs de formació específica per a l’accés als cicles de grau mitjà.

Els centres que tenen autoritzat l’ensenyament de batxillerat poden impartir el curs de formació específica per a l’accés als cicles de grau superior.

Per impartir aquesta formació, els centres educatius han de complir els requeriments establerts pel que fa als professors de què disposen i la capacitat màxima simultània que tinguin autoritzada.

Per impartir la formació per a l’accés als cicles de grau mitjà i per a l’accés als cicles de grau superior ells centres que no depenen del Departament d’Ensenyament han de comunicar-ho als serveis territorials corresponents mitjançant el model següent:

Comunicació d’inici de la impartició del curs específic d’accés als cicles formatius

Aquesta comunicació inclou una declaració responsable del titular del centre en què manifesta que el centre compleix els requisits establerts o els complirà al moment d’iniciar la impartició del curs.


Normativa d’aplicació

Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats