Menú d'eines

Cercador

19 de gener de 2020


 

 

 •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Preinscripció per al curs 2012-2013 - 20/02/2012

En els propers dies es publicarà la resolució del Departament d'Ensenyament per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics per al curs 2012-2013.

La proposta de resolució manté els mateixos criteris generals i complementaris d'admissió d'alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs, així com el procediment que cal seguir i la documentació que cal aportar.

Les novetats més rellevants del procés d’enguany es deuen a l’adequació als exàmens de setembre en l’ESO i en el primer curs de batxillerat .

A tall de resum, les novetats són:

 • Reducció del termini entre l'inici de la preinscripció i la matriculació, especialment al segon cicle d’infantil i als ensenyaments obligatoris.
 • Separació dels terminis de matrícula ordinària d’ESO en dues parts, una per a primer d’ESO coincident amb el segon cicle d’educació infantil i l'educació primària, i una altra, a finals de juny i posterior a l’avaluació de l’ESO, per a 2n, 3r i 4t curs.
 • Establiment d’un termini extraordinari de matrícula al setembre, després dels exàmens, per a ESO i 1r de batxillerat.
 • Unificació de terminis entre cicles de formació professional i cicles d’arts plàstiques i disseny.
 • L’alumnat que hagi participat en la preinscripció d’ESO o batxillerat, que tingui plaça assignada i que estigui pendent dels exàmens de setembre, tindrà reserva de plaça si la confirma en el període establert.
 • L’alumnat de les seccions d’institut haurà de participar en la preinscripció de batxillerat si vol cursar aquests ensenyaments. Aquest alumnat tindrà preferència d’accés per cursar el batxillerat a l’institut o instituts als quals la secció estigui adscrita.


El període de presentació de sol·licituds per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria es preveu entre el 19 i el 30 de març.

Per a la resta d’ensenyaments es preveu un calendari en dates semblants al curs anterior: 

 • Del 19 al 30 de març, per als ensenyaments professionals de música i dansa.
 • Del 7 al 18 de maig, per als programes de qualificació professional inicial.
 • Del 14 al 25 de maig, per al batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
 • Del 28 de maig al 8 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
 • Del 14 al 22 de juny per als ensenyaments d’educació d’adults.
 • Del 31 d’agost al 4 de setembre, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius de les escoles oficials d’idiomes.
 • Per als ensenyaments esportius i per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres.
 • Per a les llars d’infants caldrà consulta als ajuntaments.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats