Menú d'eines

Cercador

25 de gener de 2020


 

 

  •  

Informació i eines per a la gestió dels centres

Obtenció del títol de batxillerat per tècnics d'FP - 25/05/2012

La disposició addicional de l’Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn, estableix que l’alumne/a que hagi obtingut un títol de tècnic de formació professional obtindrà el títol de batxiller si supera les matèries comunes del batxillerat.

Per tal d'aclarir els dubtes que l’aplicació d'aquesta disposició addicional pugui ocasionar, la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ha elaborat unes orientacions perquè puguin servir de guia als centres educatius.

Consulteu el document.

Menú d'ajuda

© Copyright Departament d'Ensenyament. Tots els drets reservats