Directora o director
Secretària o Secretari
Cap d'estudis
PAS
Docent

 


Sí, habitualment
Ocasionalment, només per a gestions concretes
Mai

 


Sí, sempre
Sí, la majoria de vegades
Poques vegades
Gairebé mai

 

 

0

1

2

3

4

5

No utilitzo aquesta informació

 

 

 

0

1

2

3

4

5

No utilitzo aquesta aplicacióSí, sovint
A vegades
Gairebé mai
No l'utilitzo

 

 

0

1

2

3

4

5

No utilitzo aquesta prestació

 

 No

 

 

0

1

2

3

4

5

 

 10


Sí, sovint
A vegades
No, sempre els consulto en línia

 


Sí, sovint
A vegades
No, sempre els consulto en línia

 

 


XTEC
Portal de centre
Web del Departament
Espai dels serveis terrritorials