• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Educació promourà la matriculació de dones als cicles d'FP industrial amb bonificació a la matrícula

Torna
Dilluns, 21 d'octubre de 2019
  • Es vol incentivar l’interès de les dones per la formació professional del sector industrial, que mostra una subrepresentació de gènere
Fotografia FP industrial

Fotografia FP industrial

El Departament d’Educació promourà des d’aquest curs la matriculació de dones en els cicles de formació professional vinculats al sector industrial, a través de la bonificació de la matrícula. Serà en els cicles de grau superior, i les dones que s’hi matriculin tindran una bonificació en el moment del pagament del 50% de l’import del preu públic.

El Dogc ha publicat una ordre que desplega les accions positives específiques per a promoure la presència d’alumnat en determinades especialitats. En concret, s’obre la convocatòria que crea els preus públics per a l’alumnat femení dels següents cicles de grau superior:

 

Cicles formatius de grau superior

Famílies professionals

 

 

Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

Automatització i Robòtica Industrial

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

Manteniment Electrònic

Electromedicina Clínica

 

 

 

Electricitat i electrònica

 

Eficiència Energètica i Energia Solar i Tèrmica

Energies Renovables

Gestió de l’Aigua

 

 

Energia i aigua

 

Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

Disseny en Fabricació Mecànica

Programació de la Producció en l'Emmotllament de Metalls i Polímers

Construccions Metàl·liques

 

 

 

Fabricació mecànica

 

Mecatrònica Industrial

Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids

 

 

 

Instal·lació i manteniment

 

Es tracta de la primera vegada que el Departament d’Educació posa en marxa accions positives específiques per a promoure la presència d’alumnat en determinades especialitats.


Amb la bonificació que permet la convocatòria, es vol donar resposta conjunta a tres factors: revertir la poca demanda  de matriculació en alguns cicles; donar sortida a les necessitats de qualificació no cobertes del sector industrial; i estimular l’interès de les dones per l’FP industrial.


Les dades de matriculació reforcen la necessitat de promoure la matriculació femenina als cicles industrials i corregir la subrepresentació de gènere. Així, el curs 2017-2018 el percentatge de dones matriculades respecte el d’homes era el següent:

 

Famílies professionals

 

Percentatge de dones

Percentatge d’homes

Electricitat i Electrònica

3,14%

 

96,86%

Energia i Aigua

 

3,70%

96,30%

Fabricació mecànica

 

3,53%

96,47%

Instal·lació i Manteniment

 

4,27%

95,73%

 

 

 

21 d’octubre de 2019