Avaluar és aprendre

Aquesta publicació proporciona una base conceptual i pràctica sobre la funció reguladora de l'avaluació, entesa com a part indissoluble del procés d'aprenentatge. El document, redactat per Neus Sanmartí, professora honorària de la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en avaluació formativa, és una actualització del document publicat l'any 2010 i constitueix un document de referència de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Data d'actualització:  26.10.2020