Projecte d'acceleració de la transformació digital dels centres

El Pla d'educació digital de Catalunya 2020-2023 té per objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat immersa en constants transformacions i canvis.

Per tal d'assolir aquest objectiu és necessari assegurar la connectivitat dels centres educatius i proporcionar els equipaments necessaris a alumnes i docents. És en aquesta línia que el Pla recull com a objectiu específic:

Objectiu específic 1. Garantir que l'alumnat, els docents i els centres comptin amb les infraestructures i l'equipament digital necessari per assegurar el correcte desenvolupament de les activitats d'ensenyament i aprenentatge.

En el marc del Pla d'educació digital de Catalunya, el Projecte d'acceleració de la transformació digital desplega les intervencions referides a connectivitats, equipaments d'alumnat i equipaments del professorat als centres que es començaran a executar a partir del mes de novembre. Aquest desplegament s'esglaonarà al llarg dels tres cursos del pla.

Data d'actualització:  19.10.2020