El document Principals resultats és un fitxer de síntesi que té per objectiu oferir una visió global i resumida del sistema educatiu a partir de l'Estadística de l'ensenyament de cada curs. Inclou informació agregada d'alumnes, grups/unitats, centres, professors i resultats acadèmics en els nivells educatius no universitaris del curs.

El visualitzador de dades permet analitzar, d'una forma dinàmica i interactiva les dades més rellevants dels "Principals resultats" des del curs 2015-2016.

En aquesta pàgina hi trobareu en format .XLSX algunes de les dades que es mostren a continuació.

La visualització permet analitzar de forma dinàmica i interactiva les dades més rellevants des del curs 2015-2016