Decàleg per a grups de missatgeria escolars en temps d'incertesa

La comunicació ha esdevingut un dels eixos que articula la societat, la descriu i la interpreta. Per això, mai no ha estat fàcil comunicar-nos, destriar entre informacions i opinions, discernir entre allò que és cert i allò que és fals o desempallegar-nos dels nostres prejudicis i suposicions inicials a l'hora de seleccionar o interpretar la informació.

Les aplicacions de missatgeria poden facilitar la comunicació i la coordinació entre les famílies, donant suport i acompanyant la vida escolar dels fills i les filles d'una manera activa. Però, en el context actual de pandèmia, resulta més necessari que mai reflexionar sobre la missatgeria que es genera en grups escolars, pel que fa a la procedència i les implicacions que poden tenir missatges determinats.

Els grups de missatgeria no haurien d'interferir en la tasca educativa que desenvolupa l'escola. Així, s'ha d'intentar crear un ambient que afavoreixi que tots els membres puguin participar sense sentir-se pressionats. En aquest sentit, la funció de les persones administradores és fonamental per gestionar i garantir la qualitat dels missatges, la rellevància de la informació i el to adequat en les intervencions.

 

Per tot això, és molt important tenir en compte els principis següents:

  1. Cal definir l'objectiu del grup de conversa i donar-lo a conèixer a totes les persones convidades per tal que puguin decidir-hi la seva participació..

  2. Els principis de tot grup són la prudència, la responsabilitat, el respecte i l'amabilitat.

  3. És molt important respectar la privacitat de les dades, dels missatges i de les imatges personals de tota la comunitat educativa: els missatges els reben totes les persones que formen part del grup.

  4. El fet d'estar connectat no implica tenir disponibilitat. Podem establir unes franges horàries per dialogar, respectant el temps dels àpats i de descans.

  5. Abans de publicar o reenviar un missatge, cal pensar si la informació que conté és útil, interessant i fiable. Cal evitar els comentaris ofensius, rumors o notícies falses que disparen alarmes innecessàries.

  6. Per a dubtes, queixes i suggeriments que no pugui resoldre el grup cal adreçar-se a qui correspongui: tutoria, direcció o autoritats sanitàries.

  7. És important evitar fer comentaris personalitzats que puguin suposar una comparació entre alumnes.

  8. És fonamental mostrar respecte a les persones, a les opinions i a les institucions. Cal preveure quins mecanismes s'activen quan es detectin usos inadequats o faltes de respecte, que els han de conèixer prèviament totes les persones del grup.

  9. El grup pot ser un espai d'ajuda, de bona relació i de suport a les dificultats que puguin sorgir. Tot i així, es poden evitar els missatges repetitius: felicitacions d'aniversari, agraïments, etc.

  10. Els nous protocols educatius i sanitaris no sempre tenen la immediatesa de la missatgeria instantània o de les xarxes socials, per això és important esperar la publicació de les comunicacions oficials.
Data d'actualització:  23.10.2020