El teu fill o filla pot anar a l'escola si:

 • no té símptomes compatibles amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...);
 • no conviu o ha estat en contacte estret amb un positiu de covid-19 confirmat o amb símptomes compatibles en els 14 dies anteriors;
 • no està esperant el resultat d'una prova PCR.

Les famílies podeu entrar a l'escola d'acord amb les indicacions del centre, i seguint totes les mesures de protecció, amb mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.

Responsabilitat de les famílies

Les famílies (o els mateixos alumnes en cas que siguin més grans de 18 anys) sou responsables de revisar l’estat de salut diari dels fills i filles.

Abans que el teu fill o filla vagi a l'escola has de mirar que no tingui febre (més de 37,5 ºC) ni cap altre símptoma de la taula de símptomes.

Taula de símptomes més freqüents de la covid-19

 • Febre o febrícula > 37,5 ºC
 • Tos
 • Dificultat per respirar
 • Mal de coll*
 • Congestió nasal*
 • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 • Pèrdua d'olfacte i gust (infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.

 

Malaltia crònica d'elevada complexitat

Si el teu fill o filla té una malaltia crònica complexa, que pot augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la covid-19, has de valorar, conjuntament amb el seu tutor o tutora i l’equip mèdic del CAP, si ha d’assistir al centre educatiu.

Si la recomanació és que no pugui anar a l’escola de manera presencial, la formació es continuarà fent per via no presencial, per garantir la continuïtat del curs escolar.

Es consideren malalties de risc per a complicacions de la covid-19 les següents:

 • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.
 • Malalties cardíaques greus.
 • Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments immunosupressors).
 • Diabetis mal controlada.
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

A l'inici del curs, les famílies o el mateix alumne o alumna, si és major d'edat, heu de signar una declaració responsable per la qual:

 • seguireu les normes establertes davant la covid-19;
 • mantindreu el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte;
 • permeteu cedir les dades personals als departaments d'Educació i Salut perquè puguin estar informats dels casos i gestionar-los.

Tot el personal docent i no docent dels centres educatius que tingui contacte amb l'alumnat serà avaluat pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si pot estar en contacte amb els infants.

Si ets acompanyant del teu fill o filla en període d'acollida, cal que tinguis en compte el següent:

 • Requisits d'accés: no pots participar en el període d'acollida si presentes símptomes compatibles amb la covid-19 o els has presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi pots participar si has tingut contacte estret amb una persona amb la covid-19 confirmada o amb símptomes compatibles en els darrers 14 dies.

 • Persones de risc: si pateixes una malaltia de risc davant de la covid-19 o estàs embarassada, cal que el teu metge o metgessa avaluï si pots participar en el període d'acollida.

 • Nombre d'acompanyants: només una persona pot acompanyar el teu fill o filla(que no cal que sigui sempre la mateixa durant el període d'adaptació). Si tens més d'un fill o filla en període d'adaptació es pot ampliar a dues persones.

 • Contacte i distància: a l'aula, només pots tenir contacte amb el teu infant i has de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones.

 • Rentat de mans: t'has de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d'entrar a l'escola i també abans d'entrar a l'aula. També et recomanem que et rentis les mans quan surtis del centre educatiu.

 • Mascareta: has de portar en tot moment una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada.