Als centres escolars, com a entorns de convivència, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com el dels seus contactes estrets, és una mesura bàsica per mantenir un entorn de seguretat.

 • se'l porta a un espai d'ús individual ben ventilat i s'avisa el director o directora del centre
 • se li col·loca una mascareta quirúrgica
 • si presenta símptomes de gravetat es truca al 061

Si els símptomes s'inicien fora de l'horari escolar o en dies no lectius, us heu de posar en contacte amb el centre d'atenció primària (CAP) de referència.

 • si es tracta d'un alumne/a, truca immediatament a la família perquè vingui a buscar l'infant o adolescent
 • es recomana a la família que contacti amb el seu centre d'atenció primària (CAP)
 • es decideix si cal fer test PCR
 • si es fa PCR, s'haurà de fer aïllament al seu domicili a l'espera del resultat
 • si el diagnòstic és de cas sospitós, us entrevistarà el gestor covid de l'equip d'atenció primàriea (EAP)
 • es posa en contacte amb els centres per posar-se a la seva disposició
 • atén els dubtes dels centres educatius
 • si cal, busca l'ajuda d'un professional en el CAP
 • introdueix a la plataforma "COVID Contacts" els contactes estrets
 • si hi ha un positiu, dona suport a la recollida de PCR i a la gestió de resultats
 • intercanvia informació amb l'escola
 • coordina l'escola, l'equip d'atenció primària i Salut
 • resol els dubtes sanitaris sobre la covid-19 que el referent covid escolar no pugui resoldre
 • avisa la direcció del centre educatiu de la persona atesa d'un cas sospitós (alumne/a o treballador/a)
 • n'informa els serveis territorials d'Educació o el Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)
 • fa el seguiment del resultat de la prova PCR i n'informa el centre i els serveis territorials o el CEB
 • si el cas és positiu, valora el resultat de l'estudi de contactes del grup de convivència estable i indica les mesures a prendre
 • s'encarrega de la coordinació amb Atenció Primària per a la realització de les proves PCR a contactes estrets

No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable mentre s'estigui en espera del resultat de la prova, així com tampoc dels contactes estrets convivents que no pertanyin a l'àmbit escolar.

 • si es confirma un cas positiu, la família rebreu la comunicació a través d'un professional sanitari
 • el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial rebrà l'avís i ho posarà en coneixement dels serveis territorials d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona i de la direcció del centre educatiu; comunicarà les primeres mesures a prendre i el plantejament de l'estudi del cas al centre educatiu amb més profunditat
 • es comunicarà a l'Ajuntament corresponent
 • Cas positiu en un o més membres d'un grup de convivència estable

tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s'ha de recomanar la quarantena de tot el grup de convivència

 • Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d'un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d'un edifici...)

tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria recomanar la quarantena dels grups de convivència d'aquell espai

 • Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents espais

tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s'ha de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, a més a més es podria plantejar la interrupció de l'activitat presencial del centre educatiu

En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres dels grups de convivència estable que siguin contacte estret d'un cas diagnosticat.

En qualsevol cas, l'escalada de decisions en relació amb el tancament de l'activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l'autoritat sanitària en coordinació amb l'autoritat educativa.

Data d'actualització:  10.09.2020