S'actualitzen mitjançant la informació que recull la Traçacovid, que és l'aplicació informàtica que ha dissenyat el Departament d'Educació per tal que els directors i directores dels centres facin la gestió dels possibles casos de covid-19 i puguin informar diàriament de la situació del centre educatiu als departaments d’Educació i Salut.

Destaquem

Tots som Traçacovid!

Educentres núm. 14, novembre de 2020

Com funciona la Traçacovid?

Quan el director o directora d'un centre educatiu rep un avís conforme se li fa una prova PCR a una persona vinculada al seu centre (ja sigui alumne, docent o un altre professional), entra les dades a l'aplicació i se'n fa una comunicació automàtica als departaments de Salut i d'Educació perquè puguin treballar conjuntament la gestió dels casos.

A més, el director o directora també ha d'informar, si és el cas, dels grups confinats; del nombre d'alumnes, docents i altre personal del centre confinat, i de la situació del centre. 

Quines dades puc consultar?

Diàriament podràs consultar al web del Departament les dades globals de Catalunya i també les dades per centres educatius.

Data d'actualització:  30.11.2020